Skip to content
חופש וחוויה בערבה – קיבוץ אליפז

 

מבצע ינואר בקיבוץ אליפז